MENU 568 851 851
CZ
CZ EN DE RU FR IT PT ES

Jak je to s pokutami za rychlou jízdu v roce 2015?

Rychlá jízda je bezesporu nejčastějším přestupkem proti bezpečnosti silničního provozu. Snížená plynulost vybízí řidiče k předjíždění a častějšímu porušování pravidel. To mnohdy vede k dopravním nehodám.

Maximální povolená rychlost v obcích (vyplývající ze zákona v podobě dopravních značek) je velkým zásahem do plynulosti silničního provozu. Je to sice ve prospěch ochrany chodců, ale mnohdy by se bezpečnost silničního provozu dalo udělat víc (třeba lépe osvětlené průchody, více chodníků a atd.).

Odchylky v měření rychlosti

Při kontrole rychlosti obvykle nebývá výše pokuty vždy v pořádku. Dopravní policisté používají k měření dva typy měřicích přístrojů:

  • radary
  • novější laserové měřiče.

Každé měřicí zařízení má stanovenou metrologickou odchylku měření. Při laserových přístrojích je to mínus 3 km/h až plus 3 km/h do rychlosti 100 km/h. Pro vyšší hodnoty 3 % z celkové naměřené rychlosti. Tato odchylka se musí vždy odečíst od naměřené hodnoty.

Jak to je ve skutečnosti?

Pokud vám naměřili mimo obec rychlost 90 km/h, mohl jste jet rychlostí od 84 km/h do 88 km/h. Pokud vás vyfotí přístroj, je to vždy určující spodní hranice metrologické odchylky. Pokud by ji policisté od naměřené hodnoty odečetli, vyváznete podle sazebníku pokut s blokovou pokutou 1000 Kč a bez ztráty bodu. Pokud na to ale „nějak zapomněli“ (což se stává docela často) dostane blokovou pokutu 1000 Kč, ale přijdete o 2 body.

Výňatek ze sazebníku pokut (2015)

 

Překročení rychlosti v obci (kde je 50 Km/hod)

skutková podstata blokové řízení správní řízení body
překročení rychlosti 1 až 5 km/h pokuta 1.000,- Kč pokuta 1.500 – 2.500,- Kč 0
překroční rychlosti o 6 až 19 km/h pokuta 1.000,- Kč pokuta 1.500 – 2.500,- Kč 2
překročení rychlosti o 20 až 39 km/h pokuta 2.500,- Kč pokuta 2.500,- až 5.000,- Kč 3
překročení rychlosti o 40 km/h a více nelze projednat

pokuta 5.000,- až 10.000,- Kč a zákaz řízení na 6 až 12 měsíců

5

Překročení rychlosti mimo obec (kde je 80 Km/hod)

skutková podstata blokové řízení správní řízení body
překročení rychlosti 1 až 10 km/h pokuta 1.000,- Kč pokuta 1.500 – 2.500,- Kč 0
překroční rychlosti o 11 až 29 km/h pokuta 1.000,- Kč pokuta 1.500 – 2.500,- Kč 2
překročení rychlosti o 30 až 49 km/h pokuta 2.500,- Kč pokuta 2.500,- až 5.000,- Kč 3
překročení rychlosti o 50 km/h a více nelze projednat

pokuta 5.000,- až 10.000,- Kč a zákaz řízení na 6 až 12 měsíců

5

 

Hazardování na silnicích

Maximální povolená rychlost neznamená, že všichni řidiči musí vždy a na všech úsecích silnic automaticky i takovou rychlostí jezdit. Zákon jim přikazuje, aby jízdu přizpůsobili svým schopnostem. Bohužel se však najdou se však i takoví řidiči, kteří snižují a zvyšují rychlost jízdy zcela bezdůvodně. Takových příkladů z televize už jste slyšeli nemálo. Tací by vůbec neměli sednout za volant.